Bóng đèn Rạng Đông lãi kỷ lục

1 month ago 16

Chủ nhật, 24/1/2021, 15:57 (GMT+7)

Lợi nhuận Rạng Đông cao đột biến so với cùng kỳ do không còn chịu khoản lỗ bất thường như quý IV/2019.

Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2020. Trong đó, lãi sau thuế ba tháng cuối năm đạt hơn 128 tỷ, so với với kết quả lỗ gần 36 tỷ đồng cùng kỳ năm trước do biến cố cháy nhà máy.

Tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu do hoạt động kinh doanh, khi doanh thu tăng 20% so với năm 2019. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ do giá vốn tăng cao hơn doanh thu, nhưng được bù lại từ phần chi phí bán hàng giảm 19%.

Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần của Rạng Đông tăng hơn 15%, đạt 4.922 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt hơn 336 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với năm 2019 và là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi doanh nghiệp này lên sàn chứng khoán.

Đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Rạng Đông đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu tăng phải thu ngắn hạn. Đối ứng bên nguồn vốn, phần gia tăng chủ yếu là nợ phải trả, trong đó tỷ trọng cao nhất là vay ngắn hạn.

Minh Sơn

Read Entire Article